” Bằng những cơ hội tuyệt vời bên dưới, cuộc sống chúng tôi đã trở nên tươi sáng, và bây giờ đến lượt của bạn và gia đình bạn, hãy đến để chia sẻ và cùng nhau hành động từng bước chi tiết với chúng tôi, đừng bỏ lỡ năm tháng quý giá của chúng ta”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *